Activitats pares

RECESSOS MENSUALS MAIG  2021
Vic,
dia 13 a les 19 h.,  a la parròquia de la Divina Pastora.                                                  a les 20,30,  Missa.                      

Ripoll, dia 17 a les 19 h., a la parròquia de St. Josep.

RECESSOS MENSUALS JUNY  2021
Vic,
dia 10 a les 19 h.,  a la parròquia de la Divina Pastora.

Ripoll, dia 14 a les 19 h., a la parròquia de St. Josep.