Activitats pares

RECESSOS MENSUALS GENER  2021
Vic i 
Ripoll, degut a les actuals circumstàncies queden suspesos. Recomanem seguir els que s’ofereixen a la pàgina web opusdei.cat, o opusdei.org.

RECESSOS MENSUALS FEBRER  2021
Vic,
dia 11 a les 19 h.,  a la parròquia de la Divina Pastora.

Ripoll, dia 8 a les 19 h., a la parròquia de St. Josep.

 

RECESSOS MENSUALS MARÇ  2021
Vic,
dia 11 a les 19 h.,  a la parròquia de la Divina Pastora.

Ripoll, dia 8 a les 19 h., a la parròquia de St. Josep.