Activitats pares

RECESSOS MENSUALS NOVEMBRE  2018
Vic, dia 8 a les 19,30 h.  Comença amb la Sta. Missa.

Ripoll, dia 12 a les 19 h., a la parròquia de St. Josep.

RECESSOS MENSUALS DESEMBRE  2018
Vic, dia 13 a les 19,30 h.  Comença amb la Sta. Missa.

Ripoll, dia 10 a les 19 h., a la parròquia de St. Josep.

RECESSOS MENSUALS GENER 2019
Vic, dia 10 a les 19,30 h.  Comença amb la Sta. Missa.

Ripoll, dia 14 a les 19 h., a la parròquia de St. Josep.

RECESSOS MENSUALS FEBRER 2019
Vic, dia 14 a les 19,30 h.  Comença amb la Sta. Missa.

Ripoll, dia 11 a les 19 h., a la parròquia de St. Josep.